Kennen wij onze Heikanters? Toon en Friedy van den Aker

Buurtvereniging De Heikant bestond 75 jaar op 1 september 2022. In het jubileumjaar blikken we maandelijks samen met Heikanters terug op hun herinneringen aan onze buurtvereniging. Deze herinneringen delen we met jullie in onze maandelijkse nieuwsbrief De Heikanter.

Deze maand het interview met Toon en Friedy van den Aker. Toon is geboren op 7 augustus 1954 in het ziekenhuis in Boxtel, maar hij is opgegroeid in Liempde. Friedy is geboren op 27 oktober 1954 aan de Antoniusweg in de ouderlijke boerderij die nog steeds achter hun woonhuis staat. 

Toon is zijn loopbaan als timmerman begonnen en was in het onderwijs actief tot hij met pensioen ging. Friedy heeft een opleiding gevolgd voor verpleegkundige en heeft jaren in verpleeghuizen gewerkt en in het bejaardenhuis in Best. Later heeft zij met anderen De Antoniushof activiteitenboerderij opgezet. Uiteraard heeft Toon de bouw van het gebouw voor zijn rekening genomen. Een mooi staaltje teamwork voor een prachtig initiatief.

Zij zijn in 1975 getrouwd en zijn toen in de Pater Wolffstraat in Best gaan wonen. Daar zijn ook hun kinderen Sandra (1979) en Irma (1981) geboren. geboren. In die tijd waren zij lid van buurtvereniging De Hoge Akker.

In 1987 verhuisden ze naar het ouderlijk huis van Friedy aan de Antoniusweg en gingen de ouders van Friedy, Theo (Thé) en Anna van de Velden, in de oude boerderij wonen die achter het in 1964 gebouwde woonhuis staat. Thé had toen al wat klachten en is helaas in 1988 overleden. Anna heeft daarna nog 30 jaar met veel plezier in de oude boerderij mogen wonen.

De verhuizing naar De Heikant was ook het moment dat Toon en Friedy zich aansloten bij onze buurtvereniging. In 1989 stopte Bertje van Loosdregt als bestuurslid van De Heikant en werd Toon door Jan van de Laar gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. “Het zou allemaal wel meevallen” lacht Toon, “het viel echter niet mee. Bij de vraag of ik in het bestuur zou komen hadden ze niet het achterste van hun tong laten zien”. Het was veel meer werk dan in eerste instantie werd gesuggereerd. Toon kan erom lachen. Dit is een rode draad die bij alle interviews met oud-bestuursleden terugkomt.

Toon herkent dat ook toen hij later zelf in het bestuur zat en er nieuw bloed moest worden gevonden. Hij vertelt over het proces en hoe ieder bestuurslid een namenlijstje moest opstellen en hoe ze dan samen keken wie het beste kon worden benaderd in de hoop dat deze kandidaten “zouden happen”.

Toon werd direct bij zijn aanstelling beheerder van het buurthuis De Zessprong. Daar kijkt hij met veel plezier op terug. Samen met Noud en Wieny van de Velden, Mieke en Martien Reker en Wil en Jolanda van Haaren werd alles onderling goed geregeld. Er was veel te doen in het buurthuis: rikken, katten, kienen, gezinsdagen, vergaderingen en ook heel veel feestjes.

Toon vertelt ook dat er telkens veel spullen moesten worden geregeld om alles voor elkaar te krijgen. Zeker voor de gezinsdagen. Iedereen wou wel iets meebrengen van haspels, kachels tot zelfs een podium. “Soms waren we na de gezinsdagen nog wel 2 weken druk bezig om alles weer bij de rechtmatige eigenaar terug te krijgen” lacht Toon. In die tijd is ook besloten dat de buurt wat meer eigen spullen moest hebben en toen is bijvoorbeeld ook een eigen podium aangeschaft.

Tot 2001 is Toon heel actief gebleven in het bestuur en toen was het tijd voor TNT (Toeternietoe), waar hij samen met Friedy muziek ging maken en dat zijn ze blijven doen tot hun 60e.

Friedy heeft altijd veel aan activiteiten van de buurt meegedaan en heeft deze ook regelmatig ondersteund. Denk dan aan de gezinsvieringen en Sinterklaas. Ze vertelt ook nog over haar ouders: “de oudere generatie heeft in de loop der jaren altijd heel veel gebruik gemaakt van de buurtvereniging. Dat was ook logisch. Er was in die tijd niet zoveel anders. Zij hebben daar ook enorm van genoten”.

Over hun mooiste herinnering aan De Heikant hoeven Friedy en Toon niet lang na te denken. Jaren geleden was er tijdens de gezinsdagen een bonte avond georganiseerd. Die feestjes hadden de neiging om flink uit te lopen en tijdens de after party was iedereen al aardig in de olie. Plotsklaps verschenen Hanneke en Huub Raeven op het toneel. De DJ zette meteen de muziek op van Ron Brandsteders Honeymoon Quiz. Zij verschenen namelijk in hun trouwkleding. Dat was geen verkleed act, maar Huub en Hanneke waren diezelfde dag getrouwd en zij hadden besloten na afloop van hun huwelijksfeest nog even aan te leggen in de feesttent van De Heikant!!. Friedy en Toon glunderen van oor tot oor als ze daar nog aan terugdenken. Als de interviewer opmerkt “dat het toen al wel behoorlijk laat moet zijn geweest” antwoorden ze in koor “het was daar nooit afgelopen!”.

Vanzelf komen we te spreken over het jubileum van De Heikant.

Toon vertelt: “tijden veranderen enorm en de gemeente Best ook. Toenmalig wethouder Van Beerendonk heeft ooit eens bij een voorlichtingsbijeenkomst in het buurthuis een voorspelling gedaan over de ontwikkeling van Best. “Hij zei toen al: trek maar met een groot touw een denkbeeldige cirkel om de Odulphuskerk. Alles wat binnen die cirkel valt zal op termijn worden volgebouwd in Best. En hij krijgt gelijk” zegt Toon.

Dat heeft ook invloed op buurtverenigingen en ook op de onze. Vroeger was ‘de loop (de wijze waarop sloten een gebied markeren) ’ een aanduiding voor het grondgebied dat betrekking had op De Heikant. Daar komen nu telkens wijken bij. Toen Heivelden als wijk werd gebouwd heeft de gemeente aan het bestuur gevraagd of wij als Heikant Heivelden ook als onderdeel van de buurtvereniging mee wilden nemen. Het toenmalige bestuur heeft zich toen de vraag gesteld of wij dat als buurtvereniging konden behappen en wat de impact op onze vereniging zou zijn. Dat hebben we na diverse gesprekken toen niet gedaan. Ook nu, met de komst van Dijkstraten en Aarlesche Erven, zou je jezelf deze vraag kunnen stellen. De loop is niet meer de grens en de oude logica is weg, maar ook nu zal de buurtvereniging zijn weg wel weten te vinden is de verwachting van Toon en Friedy. De ontwikkeling van Aarlesche Erven heeft er overigens ook voor gezorgd dat oudste dochter Sandra met haar gezin een woning kon bouwen naast de woning van Toon en Friedy.

Bijgaande foto laat de oude situatie zien aan de voorzijde van hun woning. Ter hoogte van waar de bomen staan is de Ringweg gerealiseerd. Dit illustreert de grote veranderingen in Best.

Toon en Friedy hopen dat “buurtvereniging De Heikant nog heel lang mag bestaan en met net zoveel plezier als we altijd hebben gehad. Het is ook mooi te zien dat de jeugd steeds meer de kar begint te trekken”.

Tot zover het interview. De volgende keer sluiten we deze jubileumreeks met interviews af met voorzitter Jan van de Laar.

 

Deel dit bericht op

Bedankt. Het bestand is geupload.