Buurtbemiddeling

De meeste mensen vinden het prettig wonen naast hun buren. Helaas is dit niet altijd het geval. De oorzaken hiervan kunnen uiteenlopen van kleine, dagelijkse irritaties tot een groot meningsverschil. In al deze situaties kunnen emoties het bemoeilijken om er samen uit te komen. Spanningen zijn te hoog opgelopen en zijn politie en/ of woningcorporatie of een andere instantie al ingeschakeld zonder het beoogde effect. Is dit het geval, dan kan het inschakelen van Buurtbemiddeling Best-Oirschot, als onafhankelijke partij uitkomst bieden. “verbeteren van de onderlinge communicatie door bewustwording van elkaars opvattingen en achtergronden“

De doelstelling van Buurtbemiddeling is de onderlinge communicatie te verbeteren en om het meningsverschil met wederzijds respect van beide partijen op te lossen. Dit kan door het maken van goede afspraken waardoor er weer op een prettige manier met elkaar omgegaan kan worden.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?

1. Aanmelden

Een meningsverschil tussen buren kan worden aangemeld bij Buurtbemiddeling Best-Oirschot door de persoon die overlast ervaart van zijn of haar buren, of door een professionele organisatie zoals bijvoorbeeld een woningcorporatie, politie, gemeente, een maatschappelijke organisatie of huisarts. In het kort wordt bij Buurtbemiddeling Best-Oirschot aangegeven welk probleem er speelt en of er al stappen ondernomen zijn. Indien de melding door een professionele organisatie gedaan is, dan doet deze daarna een stapje terug. Gedurende het bemiddelingstraject vindt er wel terugkoppeling plaats over de voortgang.

2. Intake

Na de aanmelding wordt er door een goed getrainde en geschoolde onafhankelijke vrijwilliger contact opgenomen met de partijen die een meningsverschil hebben om een afspraak te maken. Dit zijn 2 afzonderlijke afspraken. Tijdens het gesprek krijgen de partijen ruimschoots de gelegenheid om hun verhaal te doen. De bemiddelaars staan neutraal in het gesprek en zijn volledig onpartijdig. Zodra beide partijen gehoord zijn en aangeven voor een bemiddelingsgesprek open te staan, dan plannen de bemiddelaars in overleg met de partijen een gezamenlijke afspraak.

Echter, indien een van de partijen geen prijs stelt op een bemiddelingsgesprek, dan stopt het hier voor Buurtbemiddeling Best-Oirschot en zal de verwijzende partij geïnformeerd worden. “ondersteuning bij het bedenken van oplossingen die voor u beiden acceptabel zijn”

3. Bemiddeling

Indien beide partijen buurtbemiddeling wel wensen, dan wordt door de buurtbemiddelaars een gesprek georganiseerd op neutraal terrein. De beide partijen voeren zelf het gesprek onder begeleiding van twee buurtbemiddelaars. De buurtbemiddelaars laten de betrokken partijen hun verhaal aan elkaar vertellen, begeleiden het gesprek en ondersteunen partijen bij het bedenken van oplossingen die voor hen beiden acceptabel zijn. Zij zijn geen rechters maar zijn onafhankelijk en respecteren uiteenlopende meningen en leefwijzen. In de meeste gevallen leidt een bemiddelings- gesprek tot verbetering van de onderlinge sfeer en bevordert dit het woongenot. Een bemiddelingsgesprek duurt gemiddeld 60 tot 90 minuten en is kosteloos.

4. Nazorg

Nadat partijen met wederzijds goedvinden en samen afspraken hebben gemaakt, nemen na verloop van tijd de bemiddelaars contact op met beide partijen om te vragen hoe het nu gaat en of afspraken nagekomen zijn. Afhankelijk daarvan wordt het contact tussen Buurtbemiddeling Best- Oirschot en beide partijen afgesloten of een nieuwe afspraak gemaakt. Daarna wordt de verwijzende partij in kennis gesteld.

COÖRDINATIEPUNT BUURTBEMIDDELING BEST-OIRSCHOT

Peter de Leeuw

coordinator@buurtbemiddeling-best.nl

Telefoon: 0499-770110 (Bestwijzer)

 

Bedankt. Het bestand is geupload.