Geschiedenis

Deze 70 jarige geschiedenis van onze buurtvereniging De Heikant is gebaseerd op alle geschreven verslagen welke vanaf de oprichting tot nu door te spitten. Met dank aan onze auteurs Maria van Kollenburg en Harrie van de Laar.

We hebben de 70 jaar die de buurt bestaat in twee stukken geknipt, het eerste gedeelte zal gaan over het ontstaan van de buurt in 1947 tot het 25 jarig bestaan in 1972.

Het tweede gedeelte gaat over de volgende 40 jaar, de periode 1972 tot 2012.

Net na de oorlog is in Best een “Comité tot stichting voor volksfeesten” opgericht. Het was de bedoeling om in de buurten van Best afzonderlijke buurtverenigingen te stichten, deze buurtverenigingen konden dan deel nemen aan de te organiseren volksfeesten.

Op 1 sept 1947 heeft de toenmalige burgemeester van Best dhr. Notermans, die pas kort woonachtig was in ons buurtschap, alle 40 op de Heikant woonachtige gezinnen bij hem thuis uitgenodigd. Op die eerste september 1947 is buurtvereniging De Heikant opgericht er is een bestuur vastgesteld en alle 40 aanwezige gezinnen zijn lid geworden.

Als voorzitter werd G. Vervoort benoemd, Frans van Roosendaal secretaris, P. van de Heiden penningmeester, M. van de Heiden 1e commissaris, Mart vd Biggelaar 2e commissaris.

Maandelijkse vergoeding werd vastgesteld op 0,50 cent per gezinshoofd of zelfstandig persoon.

Daar het enige café op den Heikant door het oorlogsgeweld vernietigd, werd ook de 2e vergadering 5 november 1947 bij burgemeester gehouden, er zijn 50 personen aanwezig.

Aan het reglement wordt een Artikel toegevoegd door burgemeester; armlastige buurtbewoners hoeven maar 0,10 cent per maand te betalen.

Daar de kas voor de eerste feestavond op 29 november 1947 niet toereikend genoeg is wordt besloten een loterij te houden. 12 personen stellen prijzen ter beschikking zijnde, sigaren, flessen drank, schoenen, kippen, brandhout, kolen, een konijn een haan en suiker. De burgemeester stelt spontaan zijn radio met pick-up ter beschikking om de feestavond op te luisteren.

Dat ze bij de Heikant al vroeg wisten wat feesten betekende blijkt wel uit de jaarplanning van toen.

Globaal zag een jaar buurtvereniging de Heikant er als volgt uit:

Een dansavond in het voorjaar en één in het najaar altijd in combinatie met een jaarvergadering daar kwamen dan meestal rond de 100 leden op af dat is meer dan nu het geval is. Er werd een jaarverslag en financieel verslag voor gelezen, er werden geen vragen gesteld op de rondvraag want dan kon de feestavond nog niet
beginnen. Misschien wel een tip voor het bestuur om de oude gewoontes weer eens op te pakken en meer mensen naar de jaarvergadering te krijgen.

De kinderen tot 6 jaar werden thuis bezocht door de Sint en zijn pieten.

De jeugd van 6 tot 14 jaar ging of naar de dierentuin in Tilburg, eurostrand te Bergeijk of naar de Efteling. Dit ging in die tijd met de bus, soms gingen er twee bussen vol met Heikanters op pad.

De jeugd van 14 tot 18 jaar ging of naar het Joe Mann theater of Bio Best.

1949: Het café van M Versteden werd weer in gebruik genomen nadat dit in oorlog was vernield.

In 1950 wordt besloten om voor de vrouwen welke nooit op een feestavond kwamen een koffietafel te organiseren. Verder wordt er een voorstel aangenomen om een kaart competitie te organiseren, er geven zich meteen 16 leden op.

Verder lezen we in de verslagen het navolgende; Er wordt een voorstel aangenomen om bij thuiskomst na een bevalling, in een daarvoor gestelde inrichting, een bloem aan te bieden. De vergadering besluit verder indien het een gezond geval betreft en de dokter heeft besloten dat er niet per se naar een inrichting of ziekenhuis moet worden bevallen geen bloem aan te bieden, daar anders niet aan het juiste doel wordt beantwoord.

In 1952 wordt er begonnen met de aanleg van een gas en water leiding op den Heikant, het verhaal doet dat de ronde dat dit eerder dan gepland zou gebeuren omdat de burgemeester op den Heikant woonde.

In 5 mei 1955 neemt de Heikant deel aan een optocht ter herdenking van 10 jaar bevrijding. Ze doen mee met 3 praalwagens, de eerste uitbeeldend “de oorlogsverwoesting van 1944” de tweede wagen “de wederopbouw van 1950”en de derde wagen toestand van “het nu van 1955”.

De Heikant wint de eerste prijs, 50 gulden. De bouwers worden zoals goed gebruik bij den Heikant bedankt met een feestavond in het café van Versteden.

De feestavond brengt 69 gulden en 5 cent op, dit komt de kas ten goede, daar deze tot op de bodem, ja, zelfs verder dan dat was geledigd.

Het 12 1⁄2 jarig bestaan werd op 16 januari 1960 gevierd in zaal het Blauwe boerke, er waren rond de 100 personen aanwezig. Het duo Brands en van Rosedaal hebben de feestavond opgeluisterd met muziek en voordrachten. Ook de Vrolijke Spelers hebben de avond van een vrolijke noot voorzien.

De Heikant deed in dat jaar ook mee met de carnavals optocht en werd 2e. Er gingen in dat jaar 57 kinderen en 58 volwassene mee naar de speeltuin in Elsendorp.

In 1966 werd de contributie alweer verhoogt naar 1,25 en 60 cent, ja toen was de buurt echt armlastig.

In 1970 wordt een voetbalclub gestart bij de Heikant, de heren Theo vd Biggelaar en H. Evers zijn de eerste leiders.

In 1971 organiseert de BV de eerste dropping, welke zeer geslaagd genoemd kan worden. Verder doet in 1972 de BV mee aan de carnavals optocht met als thema “behuizing van de gastarbeiders” ook wordt voor het eerst een eigen raad van elf opgericht voor de jeugd van 12 tot 15 jaar.

Verder komt er 1972 een dames elftal van de grond, daar de dames niet draagkrachtig genoeg waren krijgen ze 25 gulden en een voetbal vanuit de kas.

Verder krijgt de buurt de beschikking over een eigen voetbalveld dat wordt aangeboden door A. v. Brunschot voor 250 gulden per jaar dit was nog al prijzig. Voorstel om het voor 150 gulden te huren en voor de bemesting zorg te dragen. Ook verdwenen er 5 kisten bier uit de eierbond die een waarde vertegenwoordigen van 72 gulden.

De eierbond wordt vanaf 1 juli 72 van de CAV gehuurd voor 1000 gulden per jaar, de Kroon zou voor 14.200 gulden voor de inrichting van het buurthuis zorgen.

Op 19 augustus 1972 wordt De Eierbond officieel geopend en zal vanaf die dag als buurthuis De Zessprong bekend staan.

2 september 1972 wordt het 25 jarig bestaan van de buurt gevierd in het nieuwe buurthuis.

Doordat de buurt vanaf dat moment een eigen buurthuis heeft worden er veel meer activiteiten georganiseerd; zoals dansen voor gehuwden en ongehuwde, danscursussen samen buurtvereniging Aarle, kaart en kien avonden. Verder werden ook allerlei andere bezigheden georganiseerd o.a. oriëntatieritten, excursies naar de Kroon, Bavaria en Homburg fabrieken in Cuijk, de interesse voor excursies naar brouwerijen was natuurlijk wel te begrijpen voor de Heikanters .

Het aantal betalende buurtleden neemt toe van 174 naar 243 leden. Het bestuur gaat vanaf eind 1972 om de twee weken vergaderen.

Er wordt ook begonnen met organiseren van middagen voor bejaarden, er mag alleen koffie en frisdrank worden geschonken en dus geen alcohol. Er worden gescheiden carnavalsavonden georganiseerd voor gehuwden en ongehuwde. Verder komt de dames gym van de grond.

In 1972 wonnen wij voor de derde keer op rij de quiz tijdens de feestweek van Aarle, wij mochten de wisselbeker dus houden, ja, wij hadden verrekkes veel slimmeriken op den Heikant.

Verder kregen we in 1973 de beschikking over een eigen trimbaan. Het bestuur roept de sportievelingen op zich te laten keuren, alle 29 dames en 18 heren worden goedgekeurd. Verder wordt er weer een danscursus georganiseerd, dit keer mochten ook verloofdes van de leden meedoen. Verder werd er besloten om tijdens de danscursus niet te tappen en dat de bestuursleden om beurten toezicht zouden houden. Ook wordt gestart met volleybal.

In 1973 wordt begonnen met de gezinsdagen. Zaterdags H. mis met koffietafel, zaterdagavond een feestavond en op zondag is toen een voetbal toernooi georganiseerd op de wei bij Jan van de Laar aan de St. Franciscusweg. De wedstrijdbal is verloot en met die opbrengst zijn nieuwe shirtjes gekocht voor het jeugdvoetbal elftal.

Er worden 19 rikavonden gehouden met elke keer 10 tot 12 tafels. Wij hebben 4 elftallen op de been met ca. 60 spelers, in december van dat jaar wordt het dames elftal opgeheven omdat er niet genoeg speelsters meer waren.

In 1974 wordt voor het eerst straf opgelegd aan 4 spelers van het Heikant voetbal, ze werden voor 5 wedstrijden geschorst omdat ze met een ander team hadden meegespeeld op een toernooi. Kijk toen strafte ze te minste nog behoorlijk, je moet in de Eredivisie een flinke overtreding maken om voor vijf wedstrijden langs de kant komen te staan.

Er werd een jeugdcommissie aangesteld, Thea vd Loo, Wil de Bresser en Adri Versantvoort werden hiervoor gekozen. Ze nemen op 10 oktober 74 voor eerst deel aan het de vergadering van het bestuur.

De buurt draait die jaren als een tierelier, het buurthuis maakt vele activiteiten mogelijk en geeft structuur. Verder worden er nog allerlei activiteiten vanuit de buurt georganiseerd, zoals volley en korfbal, de droppings, fietstochten en gezelligheidsritten met de auto.

In 1976 gaan veel leden om geld bij elkaar te brengen o.a. groen plukken en berken rooien in de bossen van Best. Zelfs Driekske den Snijer ging met zijn 81 jaren nog mee. Verder wordt er een dak van een boerderij vervangen door de buurt want dat leverde mooi wat geld op.

De kinderen van de Heikant gaan in 1977 op jeugdkamp bij de familie Van hout in Oirschot. Tijdens de gezinsdagen van 1977 wordt de vrijdagavond voor het eerst door eigen leden ingevuld. Er wordt een tent van 32 bij 12 meter besteld, het podium zal men zelf plaatsen. Veel van de ouderen leden weten wat voor een werk dat was.

De Heikant ging zich verder professionaliseren, er werd een toiletwagen gebouwd. Deze kon worden gebruikt bij de jeugdkampen, voetbaltoernooien en natuurlijk worden verhuurd, in 1978 bracht deze wagen 1000 gulden aan huur op.

In 1979 wordt de jeugdcommissie omgezet naar een jeugdbestuur bestaande uit 5 personen, 2 leden van het jeugdbestuur zullen ook plaats nemen in het bestuur.

Op 16 september 1979 wordt het nieuwe voetbalveld van de Heikant in gebruik genomendoor Driekske de Snijer. Tevens worden in dat jaar de bekende en inmiddels vervangen oranje consumptiebonnen in omloop gebracht.

Er worden in die tijd veel excursies georganiseerd te weten naar de Bata fabrieken en de PNEM in den Bosch, politiebureau in Eindhoven.

Er ontstaat tussen het zangkoor, volleybal en gym club enerzijds en het voetbal anderzijds onenigheid omtrent de kosten en eigen bijdrage. De voetballers moeten met terugwerkende kracht over de jaren ‘77, ‘78 en ‘79 400 gulden per jaar moeten terugbetalen. Er wordt vanaf die tijd zelfs met begrotingen gewerkt, ja het ging er serieus aan toe.

In die jaren ging werd de buurt op de hoogte gesteld met het z.g. stencil, je hoort het de oudere leden soms wel eens zeggen.
De dansvloer van de Heikant is versleten door al het gedans en zal vervangen of opgeknapt moeten worden. De keuze is reuze 200 gulden voor het opschuren, nieuwe vloer voor 1012 gulden of de dansvloer op gelijke hoogte met de rest van de vloer voor 1915 gulden. En wat denk je, het bestuur koos voor de 200 gulden oplossing.

De Heikant is een sportieve buurtvereniging, men gaat de Mergelland route fietsen, kanoën in de Ardennen, Wadlopen, langlaufen, waterskiën in Hilvarenbeek en nu nog steeds maar dan hier in Best, laatste keer gingen 40 leden mee.

In 85 begonnen met oud papier ophalen, toen gingen onze ophaalploegen nog langs de deuren. Dit bleek op een gegeven moment niet meer haalbaar, nu brengen de mensen het naar het buurthuis. De koffie staat altijd klaar, er wordt flink wat afgebuurt. We hebben zo al een hoop geld bij elkaar verzameld

In 1986 rijd een vrachtwagen van Destruktor, nu Rendac, het buurthuis binnen. De overbuurvrouw die het had zien gebeuren belde Bertje Loosdrecht op met de mededeling ”ze zijn tegen het buurthuis aangereden”, Bertje zei “o dan kom ik vanavond wel eens kijken” De vrouw zei toen “ja, maar Bertje, de vrachtwagen sta binnen” toen was Bertje der zo. Uiteindelijk werden we er toch beter op, want door onze eigen inzet konden we het buurthuis wel goed onderhanden nemen, we kregen een nieuwe bar, aparte keuken en koelruimte.

Elk jaar wordt een toneelstuk tijdens de gezinsdagen gespeeld, Anneke Spierings had de rol van Maria met een pop in haar armen, kindje Jezus, in een toneelstuk. Ze speelde het zo goed dat we allemaal dachten dat het een echte baby was!

De mannen van den Heikant op kookcursus. Doy de Sneijer deed mee. Doy verzorgde later bij het opzetten van de tent op zaterdag altijd voor een goei bordje soep.

De kerstavond was alleen voor de vrouwen, eerst kerststukjes maken en daarna opruimen, beschuit met muisjes en koffie. Er werden kerstliedjes gezongen en een loterij gehouden. Een keer een levende kerststal gehad, was heel erg leuk en heel veel gelachen. Maria was het kerstkindje en Grard de ezel en we hadden ook blèrende schapen en etc….. Toen waren er enkele mannen die zich durven te laten zien. Maar nu komen op de kerstavond ongeveer 80 personen, ook mannen.

De ploeg van de Heikant heeft Zeskamp in 2008 gewonnen.

De jeugd van de middelbare school voeren in 2008 Musical Cats en in 2009 musical Thriller van Michael Jackson op. Groot succes!

Nieuwe activiteit voor de ouderen boven de 85 jaar. In mei met een grote bus via de toeristische route naar de Heilige Eik in mei. Daarna High Tea in het buurthuis.

Zoals jullie hebben zojuist van ons hebben gehoord hebben we al 65 jaar een actieve buurtvereniging.

Als rode lijn loopt vooral het woord eigen door de jaren heen. Zo hadden of hebben we nog steeds eigen voetbalteam, eigen volleybal, eigen zangkoor, eigen dames gym, eigen kaartclub, eigen trimbaan, eigen toiletwagen, eigen bouwploeg, eigen decoratieteam, eigen soepmaker, een eigen buurthuis, eigen decor, een eigen podium.
Maar wat eigenlijk het belangrijkste is en we zeker niet mogen vergeten zijn de eigen vrijwilligers, want zonder vrijwilligers staat alles stil.

We zijn misschien wel de enige buurtvereniging die kan zeggen dat we een beetje een eigen blaaskapel hebben. Sinds 1987 maakt TNT, begonnen als “Toenter nie toe “ gebruik van ons buurthuis om te repeteren, dit is alweer 25 jaar. Als je kijkt hoeveel leden van TNT lid zijn van den Heikant dan mogen we best wel een beetje trots zijn.

Door de tijd heen zien we activiteiten veranderen der komen der bij en der vallen der af dat kan niet anders.

Wij denken dat de buurtvereniging een belangrijke rol zal blijven spelen in de toekomst, we hopen elkaar nog veel te ontmoeten hier op deze mooie plek op den Heikant.

Bedankt. Het bestand is geupload.