Kennen wij onze Heikanters? Jo Schepens-Olislagers

Buurtvereniging De Heikant bestaat op 1 september 2022 75 jaar.

Tijdens de afgelopen gezinsdagen is uitgebreid stilgestaan bij dit bijzondere feit.

In het jubileumjaar blikken we maandelijks samen met diverse Heikanters terug

op hun herinneringen aan onze buurtvereniging.

Deze herinneringen zullen we het komende jaar, maandelijks met jullie delen.

Jos van Haaren gaat op pad om onze Heikanters te interviewen;

Deze maand delen we het interview met Jo Schepens-Olislagers, geboren in Gemonde op 1 juni 1941. Jo is in 1962 getrouwd met Janus/Jos Schepens (geboren op 21 februari 1938), die helaas in 2014 is overleden.

Zij kregen 4 kinderen: Bert, Wilma, Marie-Jose en Elly en 7 kleinkinderen.

Jo en Janus trouwden in 1962 en trokken in bij haar schoonouders in de toenmalige boerderij aan de Beatrixlaan naast de voormalige Antoniusschool. Deze weg heet tegenwoordig de Schutboomweg.

Jos ofwel Janus, hij luisterde naar beide namen even goed, was een zoon van Bertus Scheepens ofwel Bert van Cisse. Het viel de schrijver van dit stuk op dat er ergens in de tijd een ‘e’ is verdwenen uit hun achternaam. Bert van Cisse was namelijk een volle broer van Knillis van Cisse ofwel Cornelis Scheepens. Jo moet erom lachen en vertelt dat op een zeker moment op het gemeentehuis een  fout is gemaakt en er een ‘e’ is weggevallen in hun naam,  maar dat iedereen dat zo maar heeft gelaten.

De schrijver van dit stuk vraagt zich af of zoiets in deze digitale tijd nog mogelijk zou zijn.

De schoonouders van Jo bouwden enkele jaren nadat Jo met Janus was getrouwd een nieuw huis aan de Oirschotseweg. Jo en Janus bleven op de oude boerderij totdat ook zij een nieuw bedrijf startten naast haar schoonouders aan de Oirschotseweg. De prachtige oude boerderij moest namelijk weg vanwege de bouw van de wijk die nu bekend staat onder de naam Ketelbraken. Jo en Janus gingen zich aan de Oirschotseweg vooral toeleggen op de kalkoenfokkerij, maar hadden in die eerste periode daar ook nog ongeveer 10 koeien. Jo heeft altijd keihard meegewerkt op het boerenbedrijf.

Bijgaande foto’s tonen de oude boerderij aan de toenmalige Beatrixlaan en het “nieuwe” huis aan de Oirschotseweg, die beiden in de vaart der volkeren alweer lang verdwenen zijn vanwege de dadendrang van de gemeente Best.

     

Janus en Jo zijn vrij snel na hun trouwen lid geworden van De Heikant. Omdat ze het zo druk hadden met het opbouwen van hun bedrijf, kwamen ze eigenlijk alleen naar de Sinterklaasvieringen in het buurthuis. Toen de kinderen wat groter werden werd Jo gevraagd door voorzitter Jan van de Laar (de grootvader van onze huidige voorzitter) of zij lid wilde worden van het bestuur van De Heikant. Het zou niet meer kosten dan 1 avond per maand, dacht Jan.

Kijk, zo worden mensen gestrikt voor mooie klussen. In de praktijk moesten alle dingen die tijdens de vergaderingen werden bedacht ook nog worden uitgevoerd. Jo had er samen met Mieke van Haaren, maar ook met Corrie Renders en Mariet van de Sande, haar handen vol aan. Het verzorgen van de cadeautjes voor de Sinterklaasviering, het kienen, het regelen van de busreis en de buurtfeesten, dat kwam er allemaal bij. “Het was een fijne tijd” zegt Jo,  “maar we moesten ons ook vaak behelpen. Grote koffiepotten hadden we bijvoorbeeld niet maar ook geen bankpasjes. Als we op buurtreis gingen had ik een dikke tas met geld mee om alles te betalen. Dat was soms best een beetje spannend”.

Jo is ongeveer 7 jaar lid geweest van het bestuur van De Heikant.

De volgende foto is een foto waarin Jo aan haar laatste periode in het bestuur bezig was. Van links naar rechts: Corrie Renders, Grardje Spanjers, Jan van de Laar, Bert van Loosdregt, Jan van Haaren, Mariet van de Sande, Wim van Kollenburg en Jo Scheepens. “Met het voltallige bestuur hebben we destijds het nieuwe huis van Grardje en Jo ingezegend. Zelfs het bed werd plechtig door ons ingezegend” vertelt Jo lachend. De saamhorigheid was toen ook groot en er werd gelukkig veel gelachen.

Jo is nu nog actief met het rikken van de buurt en jeu de boules. Daarnaast is ze erg enthousiast over het bezoek aan de Heilige Eik met de senioren van De Heikant.

Op de vraag wat zij onze jubilerende buurtvereniging toewenst, antwoordt zij:  “Dat we met z’n allen in positieve zin doorgaan en dingen organiseren waar de mensen interesse in hebben”. Mooie woorden!

Volgende maand laten we weer een andere Heikanter aan het woord

 

Deel dit bericht op

Bedankt. Het bestand is geupload.