Jaarvergadering 20 maart 20:00 uur

Agenda jaarvergadering

 

 1. Opening door voorzitter Jan van de Laar.
 2. Notulen laatste jaarvergadering
 3. Jaaroverzicht activiteiten door activiteitencommissie.
 4. Verkiezingen
 5. Verslag kascontrolecommissie door Geoffry en Marcel.
 6. Nieuwe kascommissie benoemen.
 7. Financieel verslag 2022 door penningmeester Huub
 8. Overzicht ledenverloop in 2022 door René
 9. Oud papier opbrengsten
 10. Mededelingen door voorzitter Jan van de Laar.
 11. Rondvraag.

Deel dit bericht op

Bedankt. Het bestand is geupload.