Jaarvergadering 11 maart 20:00 uur

Wij nodigen u graag uit voor de algemene ledenvergadering van 11 maart, aanvang 20.00 uur.

Agenda jaarvergadering

 1. Opening door voorzitter Jan van de Laar.
 2. Notulen laatste jaarvergadering
 3. Jaaroverzicht activiteiten door activiteitencommissie.
 4. Verkiezingen
 5. Verslag kascontrolecommissie door Geoffry en Marcel.
 6. Nieuwe kascommissie benoemen.
 7. Financieel verslag 2023 door penningmeester Huub
 8. Overzicht ledenverloop in 2023 door René
 9. Oud papier opbrengsten
 10. Mededelingen door voorzitter Jan van de Laar.
 11. Rondvraag.

Na afloop van de vergadering zorgen we voor een hapje en een drankje.

Deel dit bericht op

Bedankt. Het bestand is geupload.